ข้อมูลติดต่อ

สมาคมอนุบาลฯจัดตั้งอยู่ในโรงเรียนสมาคมสตรีไทย

  • เลขที่ 62 ถนนเพชรบุรี พญาไท กรุงเทพฯ 10400
  • โทร. 0-2215-7335, 0-2215-3713
  • โทรสาร 0-2215-3713
  • อีเมล์ samakomanuban@hotmail.com