สิทธิและเสรีภาพของนักเรียนตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การประชุมสัมมนา กสปช.กทม.19ก.พ.65 กฎหมายต้องรู้สำหรับผู้บริหารโรงเรียน เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของนักเรียน.ตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล