ข่าวฝากประชาสัมพันธ์หนังสือและการอบรมจาก สสส.และเพอลังอิ

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการสำหรับคุณครูปฐมวัย หลักสูตรอบรมการสอนภาษาไทยตามระดับการอ่าน นวัตกรรม เพื่อให้เด็กอ่านออก และครูนำไปใช้ได้จริง

อัตราค่าอบรม 1,000 บาท

  • คุณครูจะได้รับชุดหนังสือนิทานชุดฝึกอ่านตามระดับ จำนวน 30 เล่ม มูลค่า 900 บาท
  • สามารถเข้าร่วมได้ถึง 2 ท่าน
  • ได้รับไฟล์เกียรติบัตร (เฉพาะผู้เข้าร่วมเท่านั้น)
**ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการได้ที่
https://bit.ly/31FGsGV

**หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว รบกวนแจ้งเจ้าหน้าทำการชำระเงินได้ที่
https://lin.ee/BjEdTgn


“หนังสือฝึกอ่านตามระดับ” เป็นหนังสือที่ถูกออกแบบมาให้ “พอเหมาะพอดี” และ“สร้างความท้าทาย” ให้กับเด็กในแต่ละระดับ โดยเรื่องราวนั้นจะไม่ง่ายหรือยากเกินไปและมีความแปลกใหม่ของตัวละครที่แตกต่างจากนิทาน นอกจากนี้เด็ก ๆ สามารถอ่านเอง หรือให้ผู้ใหญ่อ่านให้ฟังก็ได้ ซึ่งคณะนักวิชาการพัฒนาหนังสือและการอ่านเพื่อสร้างรากฐานการเรียนรู้ของเด็กไทย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

ได้จัดทำ หนังสือ “ชุดฝึกอ่านตามระดับ Thai Reading Tree อ่าน อาน อ๊าน” ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการศึกษาและถอดรหัสหนังสือ Leveled Book ของ Oxford Reading Tree, Sunshine Classics และ Fountas & Pinnell ออกแบบมาให้เด็กได้ฝึก “ความท้าทายในการอ่านอย่างเหมาะสม”ช่วยสร้างโอกาสให้เด็กฝึกอ่าน ตีความ และจินตนาการในเด็กแต่ละระดับ เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-8 ปี โดยหนังสือภาพฝึกอ่านตามระดับ มีตั้งแต่ระดับที่ 1, 1+, 2, 3 และ4 รวม 5 ระดับ พร้อมคู่มือการใช้ทุกระดับ ระดับละ 1 เล่ม

โดยแต่ละระดับได้มีการเทียบเคียงภาษาที่ใช้และโครงสร้างคำให้สอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐาน จึงเหมาะเป็นหนังสือช่วยเสริมการเรียนการสอนของคุณครู บุคลากรทางการศึกษา และยังเหมาะสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน และง่ายในการต่อยอดสู่กิจกรรมอื่น ทั้งด้านการพูด เขียน และคิดจินตนาการให้กับลูกๆ



ขอเชิญผู้สนใจ สมัครอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการสำหรับคุณครูปฐมวัย ขอเชิญผู้สนใจ สมัครอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการสำหรับคุณครูปฐมวัย ขอเชิญผู้สนใจ สมัครอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการสำหรับคุณครูปฐมวัย ขอเชิญผู้สนใจ สมัครอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการสำหรับคุณครูปฐมวัย ขอเชิญผู้สนใจ สมัครอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการสำหรับคุณครูปฐมวัย ขอเชิญผู้สนใจ สมัครอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการสำหรับคุณครูปฐมวัย ขอเชิญผู้สนใจ สมัครอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการสำหรับคุณครูปฐมวัย ขอเชิญผู้สนใจ สมัครอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการสำหรับคุณครูปฐมวัย