โครงงานใบไม้

ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลก๊กไก่ โดย ครูไก่/ครูจอย

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 นักเรียนชั้นอนุบาล ๑/๒ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ได้เรียน เรื่อง “ใบไม้” ซึ่งมีกระบวนการเรียน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เริ่มต้นโครงการ จุดเริ่มต้นของ Project Approach เรื่อง “ใบไม้”

เด็กๆ เริ่มด้วยการเสนอหัวข้อเลือกที่เด็กๆ สนใจจะเรียนรู้ ซึ่งเด็กๆ ได้ร่วมกันเสนอเรื่องต่างๆ เช่น

จิมมี่ : จิมมี่จะเรียนเรื่องใบไม้
แบมแบม : หนูจะเรียนเรื่องไอติม หนูไปปรึกษาคุณแม่มาแล้ว คุณแม่บอกว่าเรียนได้
เบลล์ : หนูจะเรียนเรื่องตุ๊กตาหมี ที่บ้านเบลล์มี
ณัท : เรื่องบล็อก
ขวัญข้าว : เรื่องหนังสือ
ญิหวา : ญิหวาจะเรียนเรื่องเจ้าหญิงค่ะ
เอ็มโพ : เอ็มโพจะเรียนเรื่องถั่วลั่นเตา
หมาน้อย : เรียนเรื่องส้มก็ได้

ครูจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และอำนวยความสะดวกในการค้นคว้าข้อมูลเรื่องที่เด็กๆ สนใจที่จะเรียนรู้ จากหนังสือ CD และ internet และให้เด็กๆ กลับไปพูดคุยปรึกษากับผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องที่เด็กๆ สนใจ วันต่อมาครูนำหัวข้อที่เด็กๆ เสนอมาให้เด็กๆ ช่วยกันลงคะแนน เพื่อเลือกเรื่องที่เด็กๆ สนใจมากที่สุดเพียงเรื่องเดียว โดยได้ตกลงก่อนที่เด็กๆ จะตัดสินใจว่าถ้าคะแนนเรื่องใดมีมากที่สุด เด็กๆ ทุกคนจะต้องยอมรับและเรียนเรื่องดังกล่าว เด็กๆได้ออกมาติดชื่อในช่องเรื่องที่เด็กๆ อยากจะเรียนรู้

กราฟแสดงหัวข้อเรื่องที่เด็กๆ สนใจอยากเรียนรู้

เด็กๆ ช่วยกันนับจำนวน สรุปคะแนน ปรากฏว่าเรื่อง “ใบไม้” มีคะแนนมากที่สุด คือ 6 คะแนน เด็กๆ จึงตกลงกันว่าจะเรียน Project Approach เรื่อง ใบไม้

จิมมี่ : รื่องใบไม้ชนะ เพราะมีเยอะ มี 6
แป้งร่ำ : เรื่องใบไม้มันสูงที่สุด
เอ็มโพ : เรื่องหนังสือ ส้ม ไม้บล็อก น้อยมีแค่ 1
แบมแบม : เราเรียนเรื่องเจ้าหญิงไม่ได้ เพราะมีแค่ 3 เราต้องเรียนเรื่องใบไม้

เด็กๆ จึงตกลงกันว่าจะเรียนรู้ เรื่อง ใบไม้ โดยเด็กๆ ได้บอกเล่าเรื่องราวของตนเองเกี่ยวกับใบไม้ สิ่งที่ตนเองได้รู้เกี่ยวกับใบไม้ โดยเด็กๆ บางคนก็เลือกที่จะพูดคุย บางคนก็วาดภาพ บางคนก็ประดิษฐ์เศษวัสดุต่างๆ บางคนก็ปั้นดินน้ำ บางคนก็เลือกต่อพลาสติกสร้างสรรค์ต่างๆ แล้วนำมาผลงานต่างๆ ของตนเองมาพูดถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับทราบ

ครูเขียนสรุปสิ่งที่เด็กๆ ได้ถ่ายทอดเกี่ยวกับประสบการณ์เดิมเรื่อง “ใบไม้” เป็นแผนภูมิใยแมงมุม และอ่านให้เด็กๆ ได้ฟังอีกครั้ง

จากนั้นเด็กๆ ได้ช่วยกันตั้งคำถามในสิ่งที่เด็กๆ สงสัย และอยากจะรู้เกี่ยวกับ “ใบไม้” และช่วยกันคาดคะเนคำตอบที่เด็กๆ ช่วยกันถาม ครูได้เขียนคำถาม ที่เด็กๆ สงสัย และสิ่งที่เด็กๆ สนใจอยากจะรู้เกี่ยวกับ “ใบไม้” ให้เด็กๆ ดู

อ่านต่อทั้งหมดคลิก