เอกสารรวบรวมผลงาน จาก โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูแกนนำปฐมวัย คณิตศาสตร์

โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูแกนนาปฐมวัย คณิตศาสตร์ โรงเรียนเครือข่ายสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ฯ หลักสูตรการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย

ปีการศึกษา 2559: วันที่ 28 มีนาคม 2559 – วันที่ 18 ตุลาคม 2559

คลิกดูรายละเอียดทั้งหมดที่นี่