การทดลองเรื่องแสง อนุบาลมณีรัตน์

โดย อ. วิมลมาลย์และเกศินี วัฒนสมบัติ

กิจกรรม แสงและเงา

เนื้อหา
แสง ทำให้เกิดความสว่าง และเมื่อมีวัสดุทึบแสงใดๆ มาอยู่ระหว่างต้นกำเนิดแสง กับพื้นผิวที่แสงตกกระทบ จะทำใเห้เกิดเงาตามรูปร่างของวัสดุนั้นๆ ขึ้น และวัสดุก็สามารถแบ่งเป็นประเภท ทึบแสง โปร่งแสง และโปร่งใสได้ ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุนั้นๆ สามารถให้แสงทะลุผ่านได้มากน้อยแค่ไหน ขนาดของเงาที่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของต้นกำเนิดแสง วัสดุที่บังแสง และพื้นผิวที่แสงตกกระทบว่า แต่ละอย่างอยู่ใกล้-ไกล กันมากน้อยแค่ไหน รวมถึงอยู่ในมุมไหนอีกด้วย

จุดมุ่งหมาย ทักษะที่ใช้ สื่อ อุปกรณ์
 • เด็กๆ ได้รู้จักเงา สิ่งที่ทำให้เกิดเงา
 • เด็กๆ รู้จักวัสดุ ทึบแสง โปร่งแสง และโปร่งใส
 • เด็กๆ ได้สังเกต และวิเคราะห์การเกิดเงา และขนาดของเงา
 • เด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีดูเวลาจากเงา
 • เด็กๆ ได้เรียนรู้รูปทรง และพยํญชนะจากการเล่นเงา
 • ทัษกะการสังเกต
 • ทักษะการวัด
 • แม่ไก่สีแดง
 • ทักษะการจำแนกและจัดหมวดหมู่
 • ทักษะการสรุป ลงความเห็น
 • ทักษะการสื่อความหมาย
 • ไฟ หรือ เครื่องฉายแผ่นใส่ (หรือพระอาทิตย์)
 • กระดาษตัดแข็งเป็นรูปทรงต่างๆ อุปกรณ์ต่างๆ รอบตัว ร่างกายเด็กๆ
 • กระดาษแก้วสีต่างๆ
 • ถุงพสาติดหูหิ้วของห้างต่างๆ
 • กระจกใส

ขั้นตอนการทำกิจกรรม

 • พาเด็กๆ ไปดูต้นไม้ที่อยู่กลางแจ้งในเวลาที่ต่างกันของวัน ให้เด็กๆ ทำสัญลักษณ์ไว้ว่า ในแต่ละช่วงเวลาของวัน เงาจะทอดไปในทิศทางอย่างไร?
 • กลับเข้าห้องเพื่อทำกิจกรรมกับไฟ หรือเครื่องฉายแผ่นใส ถ้าไม่มีสามารถทำกิจกรรมต่อกลางแจ้ง
  - นำวัสดุต่างๆ ที่เตรียมมาบังแสง เพื่อให้เกิดเงา และให้เด็กๆ สังเกต และเปรียบเทียบระหว่าง กระจก กระดาษแก้วสี ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกระดาษแข็ง
  - เอาวัสดุหรือร่างกายมาบังแสง และขยับใกล้-ไกล ไฟ และเปลี่ยนมุมต่างๆ ให้เด็กๆ สังเกตถึงขนาดและรูปร่างของแสง
 • กิจกรรมเพิ่มเติม
  - นำกระดาษแข็งให้เด็กๆ วาดรูป
  - นำรูปที่เด็กๆ วาดมาตัต และเจาะฉลุ
  - ให้เด็กๆ ติดกระดาษแก้วสี ตามส่วนต่างๆ ที่เจาะฉลุ
  - ติดไม้สำหรับจับ
  - ให้เด็กๆ นำมาเล่นกับเครื่องฉายแผ่นใส หรือกับแสงจากพระอาทิตย์

คำถามที่ใช้กับเด็ก

 1. เด็กๆ คิดว่าเงาเกิดจากอะไร?
 2. ทำไมเงาของต้นไม้ถึงเปลี่ยนที่?
 3. ทำไมวัสดุแต่ละอย่างถึงแสงทะลุได้ไม่เท่ากัน? อะไรที่เด็กๆ คิดว่าแสงจะทะลุได้?
 4. ทำอย่างไรให้เงาใหญ่ขึ้น / เล็กลง?

กิจกรรมสายรุ้ง

เนื้อหา
แสงธรรมดาที่มองเห็นทั่วไปนั้น จะไม่มีสี แต่จริงๆ แล้วแสงสีขาวนั้นประกอบไปด้วยสีต่างๆ คือ ม่วง-คราม-น้ำเงิน-เขียว-เหลือง-แสด-แดง แต่แสงสีแต่ละสีนั้น หักเหได้ไม่เท่ากัน ผลก็คือ แสงสีขาวแตกกระจายเป็นแสงสีต่างๆ ในเม็ดน้ำ เมื่อแสงสีต่างๆ ตกกระทบผิวด้านในของเม็ดน้ำก็จะสะท้อน 1 ครั้ง จากนั้นก็จะสะท้อนหักเหออกมาจากเม็ดน้ำสู่ภายนอก มาเข้าตาเรา แสงสีแดงเข้าสู่ตาเราด้วยมุมเงยที่สูงกว่า จึงปรากฏอยู่ด้านบนของสายรุ้งตัวแรกนี้ แสงสีม่วงนั้นมีมุมเงยต่ำกว่า จึงอยู่ด้านล่าง และในทางกลับกัน แสงสีหลายๆ สี เมื่อมาผสมกัน ก็ทำให้รวมเป็นแสงสีขาวอีกด้วย

จุดมุ่งหมาย ทักษะที่ใช้ สื่อ อุปกรณ์
 • เด็กๆ ได้รู้จักการเกิดรุ้งกินน้ำ
 • เด็กๆ ได้รู้ว่า แสงที่เห็นสีขาวนั้น ประกอบด้วยแสงสีต่างๆ
 • เด็กๆ ได้รู้จักการหักเหของแสง
 • ทัษกะการสังเกต
 • ทักษะการคาดคะเน
 • ทักษะการสรุป ลงความเห็น
 • ทักษะการหามิติสัมพันธ์
 • โถแก้วใส่น้ำ
 • ไฟฉาย/แสงอาทิตย์
 • ห้องมืด หรือที่มีแสงเข้าน้อย
 • ผนังสีขาว หรือกระดาษสีขาวแผ่นใหญ่

ขั้นตอนการทำกิจกรรม

 • ให้เด็กๆ สังเกตแสงอาทิตย์ หรือแสงที่เกิดจากไฟฉายว่ามีสีอะไร
 • นำโถแก้วที่มีน้ำอยู่มาให้เด็กๆ สังเกตถึงสีของน้ำ
 • ปิดหน้าต่างห้อง หรือ นำโถแก้วไปในซุ้มที่แสงเข้าไม่ถึง
 • นำไฟฉายฉายผ่านน้ำเพื่อให้แสงทอดตัวไปยังผนังสีขาว
 • เมื่อเด็กๆ เห็นแสงสีต่างๆ ที่เหมือนรุ้งให้เด็ก สังเกตว่ามีสีอะไรบ้าง
 • กิจกรรมเพิ่มเติม #1
  - เป่าลูกโป่งฟองสบู่ให้อยู่ด้านหน้าไฟฉาย
  - ให้เด็กๆ สังเกตสีของลูกโป่ง
  - ให้เด็กๆ ทำศิลปะโดยวาดรูป รูปโป่งสบู่ที่มีสีรุ้งอยู่ด้านใน และต่อเติมตามจินตนาการ
 • กิจกรรมเพิ่มเติม #2
  - นำไฟฉายที่มีขนาดเท่ากัน 3 กระบอก
  - หุ้มไฟฉายแต่ละอันด้วยกระดาษแก้วสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน
  - ส่องไฟฉายทั้งสามอันไปที่ผนังสีขาวคนละจุด แล้วค่อยๆ ขยับมาทับบนจุดเดียวกัน
  - จากไฟสามสี จะเห็นเป็นไฟสีขาว
คำถามที่ใช้กับเด็ก
 1. เด็กๆ คิดว่า แสงมีสีหรือไม่?
 2. สายรุ้งมีสีอะไรบ้าง?
 3. ทำไมถึงเกิดสายรุ้ง?
 4. นอกจากที่สายรุ้งจะเกิดเวลาหลังฝนตกแล้ว สายรุ้งเกิดที่ไหนได้อีก
มหัศจรรย์พลังแสง

เนื้อหา
แสงอาทิตย์มีประโยชน์มากมาย ทั้งในแง่ของการให้ความร้อน และการให้ความสว่าง เราได้รับประโยชน์จากความร้อน และแสงสว่างของดวงอาทิตย์ตลอดเวลา แสงอาทิตย์ทำให้โลกสว่าง เราสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวก และยังให้ความอบอุ่นกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลก แม้ตอนที่ดวงอาทิตย์ตกดิน เราก็ยังได้รับความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์ที่พื้นโลกดูดซับไว้ ทำให้เราไม่หนาวตาย

พลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และมีจำนวนมหาศาล นอกจากที่แสงอาทิตย์ให้ความร้อนและแสงสว่างแล้ว แสงอาทิตย์ยังสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงาน ที่สามารถนำมาทดแทนพลังงานน้ำมัน หรือถ่านหินที่จะหมดไปได้อีกด้วย การทดลอง กังหันแสงนั้น จะแสดงให้เห็นว่า กังหันด้านที่รมควันจะได้รับความร้อนจากแสงแดดมากว่าด้านที่ไม่ได้รมควันถึง 10 เท่า ซึ่งความร้อนนี้จะแผ่กระจ่ายออกมาตามด้านข้าง ทำให้เกิดพลังงานผลักให้ใบพัดหมุนไปเรื่อย ๆ

จุดมุ่งหมาย ทักษะที่ใช้ สื่อ อุปกรณ์
 • เด็กๆ ได้รู้จักประโยชน์ของแสง
 • เด็กๆ ได้เห็นความแตกต่างของสีในการดูดความร้อน
 • เด็กๆ ได้เห็นว่าแสงสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้
 • ทัษกะการสังเกต
 • ทักษะการสรุป ลงความเห็น
 • ทักษะการคาดคะเน
 • ทักษะการคำนวน
 • ทักษะการหามิติสัมพันธ์
 • กระดาษอะลูมินั่มฟอยด์ 1 แผ่น
 • ไม้ขีดไฟ 1 กล่อง
 • เทียน 1 เล่ม
 • ด้าย 1 ม้วน
 • ขวดโหลทรงสูง 1 ใบ
 • เส้นลวดขนาดเล็ก 1 เส้น
 • ดินสอง 1 แท่ง

ขั้นตอนการทำกิจกรรม

 • ตัดกระดาษอะลูมินั่มฟอยด์ให้ได้ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ชิ้น
 • นำกระดาษฟลอยส์ม้วนพันปลายกับเส้นลวดเป็นรูปใบพัดของกังหัน โดยให้ด้านวาว ๆ หันไปทางเดียวกันหมด ด้านที่ไม่วาวให้รมควันไฟจากเทียนจนเป็นสีด
 • นำเอาด้ายมาผูกต่อจากลวด และผูกอีกด้านไว้ตรงกึ่งกลางดินสอ
 • เอากังหันไปแขวนไว้ในขวดโหล นำไปตั้งไว้กลางแดดจัด ๆ แล้วคอยดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้น (หากไม่มีแดด สามารถนำเทียนไขจุด แล้ววางไว้ด้านล่างขวดโหลได้)
คำถามที่ใช้กับเด็ก
 1. แสงมีประโยชน์อย่างไร?
 2. แสงมีพลังงานหรือไม่?
 3. ทำไมกังหันถึงหมุนได้? / ทำไมกังหันถึงหมุนไปด้านเดียว?
 4. ถ้าตั้งในที่ไม่มีแดด กังหันจะหมุนได้หรือไม่?
ดาวกระพริบแสง

เนื้อหา
แสงเดินทางเป็นเส้นตรงในภาวะปกติ และมีการหักเห เมื่อความหนาแน่นของตัวกลางเปลี่ยนไป แสงเมื่อเดินทางไปกระทบกับวัสดุต่างๆ จะมีการสะท้อนกลับทำให้ให้เกิดเราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ดวงจันทร์ และดาวบนท้องฟ้าก็เช่นกัน ดาวส่วนใหญ่ไม่ได้มีแสงในตัวเอง แต่เพราะดาวต่างๆ สะท้อนแสงของดวงอาทิตย์กลับมายังโลก ทำให้เรามองเห็นดาวสว่างในตอนกลางคืน

เราได้ใช้ประโยชน์ของการสะท้อนแสงในการส่งสัญญาณดาวเทียม ผิวราบของดาวเทียมสะท้อนแสงได้ คลื่นวิทยุคล้ายคลื่นแสงคือสะท้อนจากผิวราบเรียบไปยังสถานีรับ ณ ที่ต่าง ๆ ทั่วโลก สัญญาณจะถูกส่งจากสถานีขึ้นไปยังดาวเทียม และสะท้อนกลับมายังผู้รับที่อยู่ไกลออกไป หลายพันกิโลเมตร

จุดมุ่งหมาย ทักษะที่ใช้ สื่อ อุปกรณ์
 • เด็กๆ ได้เรียนรู้การเดินทางของแสง และการสะท้อนของแสง
 • เด็กๆ ได้รู้ถึงวัตถุที่มีแสงในตัวเอง และวัตถุไม่มีแสงในตนเอง
 • เด็กๆ ได้รู้ถึงการเกิดดาว / พระจันทร์บนท้องฟ้า
 • ทัษกะการสังเกต
 • ทักษะการสรุป ลงความเห็น
 • ทักษะการคาดคะเน
 • ไฟฉาย
 • กระดาษฟอยด์
 • กล่องทึบเจาะรูด้านเดียว
 • ดินสอ
 • ชามแก้ว
 • กระจก

ขั้นตอนการทำกิจกรรม

 • ขยำกระดาษฟอยด์
 • นำกระดาษฟอยด์ใส่กล่องทึบ และให้เด็กๆ ลองสังเกตว่ามองเห็นกระดาษฟอยด์หรือไม่
 • ใส่น้ำลงในชามประมาณครึ่งถ้วย แล้ววางทับบนแผ่นกระดาษฟอยด์
 • ถือกระบอกไฟฉายให้สูงจากชามประมาณ 30 ซม. ฉายไฟลงในน้ำ สังเกตแผ่นกระดาษฟอยด์ และลักษณะที่ปรากฏเมื่อมองผ่านน้ำ สังเกตการสะท้อนแสงจากกระดาษฟอยด์
 • ฉายไฟขณะที่ปลายดินสอแตะผิวน้ำเบา ๆ แล้วสังเกตุแผ่นกระดาษฟอยด์ ขณะที่น้ำกระเพื่อม
 • กิจกรรมเพิ่มเติม
  - ให้เด็กๆ ครึ่งห้องนั่งอยู่ในห้อง และให้อีกครึ่งนึงเดินไปนั่งห้องข้างๆ
  - ถามเด็กๆ ว่าทำอย่างไรให้มองเห็นเพื่อนห้องข้างๆ ได้
  - นำกระจกไปตั้งไว้หน้าระหว่าง 2 ห้อง
  - ค่อยๆ ปรับมุมของกระจกจนกว่าจะมองเห็นเพื่อนที่อยู่คนละห้อง
คำถามที่ใช้กับเด็ก
 1. ดาวและกระดาษฟอยด์มีแสงในตัวเองหรือไม่?
 2. ทำไมกระดาษฟอยด์จึงเกิดแสงระยิบระยับ?
 3. อะไรบ้างที่สะท้อนแสงกลับได้?
 4. ดาวเกิดขึ้นได้อย่างไร? ทำไมพระจันทร์ถึงเป็นรูปเสี้ยว?
 5. ทำอย่างไรถึงมองเห็นเพื่อนห้องข้างๆ?
 6. เราสามารถใช้อะไรแทนกระจก หรือกระดาษฟอยด์?
แสงพิฆาต

เนื้อหา
แสงอาทิตย์นอกจากมีประโยชน์แล้ว ยังมีโทษอีกด้วย โทษของแสงนั้นมาได้จากทั้งความร้อน และความสว่าง แสงแดดนั้นมีอันตรายต่อผิวหนัง ซึ่งถ้าคนเราตากแดดเป็นเวลานาน ก็อาจทำให้เป็นมะเร็งได้ หรือถ้าคนเราจ้องดวงอาทิตย์เป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดโรคทางตา และตาบอดได้ ความร้อนจากแสงก็เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเพราะหากร้อนมากเกิน สิ่งมีชีวิตต่างๆ ก็ไม่สามารถทนได้ และที่สำคัญ ความร้อนทำให้น้ำแข็งที่อยู่ในท้องทะเลละลาย และเกิดน้ำท่วมโลกได้

จุดมุ่งหมาย ทักษะที่ใช้ สื่อ อุปกรณ์
 • เด็กๆ ได้รู้จักประโยชน์โทษของแสง
 • เด็กๆ ได้รู้ว่าแสงให้ทั้งความสว่างและความร้อน
 • เด็กๆ ได้เห็นเข้าใจว่า ภาวะโลกร้อนจะเกิดผลอย่างไร
 • ทัษกะการสังเกต
 • ทักษะการสรุป ลงความเห็น
 • ทักษะการคาดคะเน
 • ทักษะการวัด
 • ทักษะการหามิติสัมพันธ์
 • ทักษะการสื่อความหมาย
 • ถาดใส่น้ำ 2 ถาด (ขนาดเท่ากัน)
 • ดินน้ำมัน 2 ก้อน
 • น้ำแข็งก้อนใหญ่ 2 ก้อน (ขนาดเท่ากัน)
 • โคมไฟ 1 โคม (หลอดไส้)
 • ธูป 2 ดอก

ขั้นตอนการทำกิจกรรม

 • นำถาดมาปั้นดินน้ำมันเป็นเกาะจำลองประมาณครึ่งถาด ให้มีความสูงขึ้นจากพื้นถาดประมาณ 1 ซ.ม. (เหมือนกันทั้งสองถาด)
 • นำน้ำแข็งก้อนใหญ่วางบนถาด
 • เติมน้ำบนถาดให้ระดับความสูงอยู่ขอบของเกาะ
 • เปิดโคมไฟส่องน้ำแข็ง 1 ถาด
 • สังเกตการละลายของน้ำแข็งแต่ละถาดเปรียบเทียบกัน
 • ใช้ธูปปักด้านที่ใช้จุด ลงในน้ำแต่ละถาด แล้วนำระดับน้ำที่เปียกธูปมาเปรียบเทียบความสูงกัน
คำถามที่ใช้กับเด็ก
 1. แสงมีโทษอย่างไร?
 2. ถ้ายืนในแดดนานๆ จะเป็นอย่างไร?
 3. ถ้าจ้องแสงสว่างนานๆ จะเป็นอย่างไร?
 4. น้ำแข็งก้อนไหนจะละลายก่อนกัน? เพราะอะไร?
 5. ถ้าน้ำแข็งทั่วโลกละลาย จะเป็นอย่างไร?
ดาวเทียม

เนื้อหา
ผิวราบของกระจกสะท้อนแสงได้ คลื่นวิทยุคล้ายคลื่นแสงคือสะท้อนจากผิวราบเรียบไปยังสถานีรับ ณ ที่ต่าง ๆ ทั่วโลก สัญญาณจะถูกส่งจากสถานีขึ้นไปยังดาวเทียม และสะท้อนกลับมายังผู้รับที่อยู่ไกลออกไป หลายพันกิโลเมตร

จุดมุ่งหมาย ทักษะที่ใช้
 • ฝึกการสังเกต
 • ฝึกการคาดคะเน
 • ฝึกการตั้งสมมติฐาน
 • ไฟฉาย
 • กระจกทราย
 • ดินน้ำมัน

ขั้นตอนการทำกิจกรรม

 • ใช้ดินน้ำมันยึดกระจกเงาราบบนโต๊ะ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ประตูเปิด
 • ให้ผู้ช่วยยืนอยู่อีกห้องหนึ่งในตำแหน่งที่มองเห็นกระจก แต่มองไม่เห็นผู้ทดลอง
 • ฉายไฟไปที่กระจก
 • หาตำแหน่งที่ผู้ช่วยเห็นแสงสะท้อนจากกระจก
ข้อควรระวัง
 1. ไม่ควรสะท้อนกระจกโดยลำพัง โดยไม่มีผู้ใหญ่
 2. ไม่ควรใช้กระจกสะท้อนแสงเข้าตาเพื่อน
 3. เมื่อจับกระจกควรจับด้วยความระมัดระวัง
คำถามที่ใช้กับเด็ก
 1. เด็ก ๆ ต้องวางกระจกยังไงถึงจะมองเห็นห้องข้าง ๆ
 2. เด็ก ๆ คิดว่ากระจกมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
 3. เด็ก ๆ คิดว่ากระจกมีโทษอย่างไรบ้าง
 4. การทดลองนี้เด็ก ๆ คิดว่าเราจะใช้อะไรแทนกระจกได้บ้าง