เด็กปฐมวัยมีความช่างสงสัย

ต้องการเรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงกับสิ่งต่างๆรอบตัว
ดังนั้น อย่าเบียดบังเวลาทองของการเรียนรู้ของเด็กตามธรรมชาติด้วยแบบฝึกเขียนอ่าน

กรรมการสมาคมอนุบาล 2563-2565

ครูปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ
คือผู้บันดาลใจให้เด็กอยากเรียนรู้

และเชื่ออย่างสนิทใจว่าเด็กคือผู้ค้นพบคำตอบได้เอง จากหลายแหล่งเรียนรู้และหลายวิธี

กรรมการสมาคมอนุบาล 2563-2565

เครดิตภาพ: Chul Farm

เด็กปฐมวัยต้องการบอกเล่าถึงสิ่งที่คิด
และสงสัยหรือได้เรียนรู้

เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้พูดได้แสดงความคิดเห็นทุกคน และผุ้ใหญ่ควรเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยเสมอ

กรรมการสมาคมอนุบาล 2563-2565

ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเด็กปฐมวัย

สาระความรู้

แหล่งเรียนรู้

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารได้ที่

ข้อมูลติดต่อ

สมาคมอนุบาลฯ จัดตั้งอยู่ในโรงเรียนสมาคมสตรีไทย

  • เลขที่ 62 ถนนเพชรบุรี พญาไท กรุงเทพฯ 10400
  • โทร. 0-2215-7335, 0-2215-3713
  • โทรสาร 0-2215-3713
  • อีเมล์ samakomanuban@hotmail.com
Line Official
@samakomanuban
Line Official
Facebook Fanpage
Facebook Fanpage
Google Map
สมาคมอนุบาลฯ จัดตั้งอยู่ในโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ดูแผนที่
Google Map